Banner portada

Forma't en participació ciutadana i associacionisme

Formació dirigida a entitats ciutadanes, en col·laboració amb les entitats locals, en matèria d'associacionisme i participació ciutadana. El programa està format per dos blocs de 12 hores cadascun, que s'impartixen a través de classes virtuals en directe.

 

>>  Consulta les dates i hores per als pròxims cursos.

 

Accés usuaris


Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador

Bloc 1 Associacionisme

Amb aquest curs treballarem tots els aspectes normatius d'aplicació a la Comunitat Valenciana per a constituir una associació.

Així mateix, aprendrem de manera clarificadora la preceptiva gestió dels recursos humans i del voluntariat i el control econòmic de la nostra associació.

En aquest context, descobrirem les característiques, les condicions d'aplicació i exempció de determinats impostos, com ara IVA, IRPF, etc. i serem capaços d'iniciar procediments per a sol·licitar subvencions i ajudes públiques de la mà de la Generalitat Valenciana.

De la mateixa manera, adquirirem les eines per a determinar quines són les necessitats del nostre entorn social i buscar les solucions en vistes de formular els objectius dels projectes i les estratègies que es podran dur a terme per la nostra associació.

Finalment, serem capaços de dissenyar i planificar activitats mitjançant recursos específics; així com fixar una metodologia que ens permeta reclutar nous col·laboradors en els nostres projectes.

Bloc 2 Participació

Amb aquest curs adquirirem eines per a fomentar una participació democràtica i col·laborativa amb la Generalitat Valenciana, els integrants de la nostra associació o en vistes a nous participants.

En aquest sentit, es detallen els pilars bàsics del Govern Obert i el que pot aportar la seua implantació a la societat.

Alhora, distingirem tipus, nivells i estructures de participació per a dissenyar i implementar estratègies que permeten la iniciativa popular i/o el reclutament.

De la mateixa manera, aprendrem a desenvolupar i promoure projectes de participació a nivell presencial i mitjançant l'ús de les TIC.

En aquest context, dissenyarem projectes de dinamització de participació previ anàlisi de la informació sobre envergadura i possibilitats reals de realització, així com necessitats col·lectives, objectius i continguts específics.

És la primera vegada que veniu ací?

Per tindre accés complet a aquest lloc, cal que vos creeu abans un compte d'usuari.